AktualnościIdea CSR i flexicurityDziałaniaKontakt

 

Program TV

W pierwszym półroczu 2011 roku emitujemy w TVP3 Bydgoszcz dwunasto-odcinkowy program na temat idei CSR i flexicurity. Opierając się na dobrych praktykach przedsiębiorstw regionu, co dwa tygodnie będziemy przedstawiać kolejne zagadnienia: fair trade (sprawiedliwy handel), etyka przedsiębiorstw, innowacje ekologiczne, zaangażowanie przedsiębiorstw w rozwój nauki, partnerstwa międzysektorowe, działania filantropijne, relacje z pracownikami (w tym warunki pracy, dostęp do kształcenia, flexicurity, równość szans), inwestycje społeczne, dialog z interesariuszami zewnętrznymi, wolontariat pracowniczy, odpowiedzialność w łańcuchu dostaw, gospodarka zasobami zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Do udziału w programie zostali zaproszeni eksperci oraz osobowości z regionu i kraju. Punktem wspólnym każdego odcinka będzie dyskusja moderowana przez profesora ekonomii Roberta Karaszewskiego (Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu UMK) wzmocniona felietonami, przykładami filmów promocyjnych z Europy i świata, wynikami badań.

Program jest skierowany do przedsiębiorców, których zachęcamy do zweryfikowania swojej działalności pod kątem omawianych zagadnień CSR i flexicurity oraz informowania, jeśli ich przedsiębiorstwa również mogą stanowić przykład dobrych praktyk. Zakładamy zwiększenie świadomości pracowników na temat korzyści wynikających z elastycznych form pracy łączonych z zapewnieniem bezpieczeństwa zatrudnienia. Ponadto zwrócimy uwagę konsumentów na obszary, w których mogą wymagać odpowiedzialnych zachowań przedsiębiorstw, jak na korzyści dialogu społecznego.


Zachęcamy do obejrzenia programu online:


Zwiastun programu "Nowe idee. Odpowiedzialni w biznesie

Odcinek 1. Fair trade (sprawiedliwy handel) - 14.01.2011

Odcinek 2. Etyka przedsiębiorstw - 28.01.2011

Odcinek 3. Innowacje ekologiczne - 11.02.2011

Odcinek 4. Działania filantropijne - 25.02.2011

Odcinek 5. Zaangażowanie biznesu w rozwój nauki - 11.03.2011

Odcinek 6. Partnerstwa międzysektorowe i dialog społeczny - 25.03.2011

Odcinek 7. Dialog z pracownikami - 8.04.2011

Odcinek 8. Inwestycje społeczne - 22.04.2011

Odcinek 9. Dialog z interesariuszami zewnętrznymi - 6.05.2011

Odcinek 10. Wolontariat pracowniczy - 20.05.2011

Odcinek 11.  Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw - 3.06.2011

Odcinek 12. Gospodarka zasobami zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju - 17.06.2011

  Kampania promocyjno-informacyjna
  Happening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl)

 

 

 

 

 

Copyright © 2011  PRYZMAT (POLAND), created & designed by Marccol